Adatvédelmi Irányelvek

Számunkra nagyon fontos a személyes adatok védelme. Ezért a hozzánk beérkező adatokat kizárólag a jogszabályok alapján dolgozzuk fel. Adatvédelmi politikánk tájékoztatja Önt a weboldalunkon belüli adatfeldolgozás szempontjairól.

I.    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.    Az alábbi Adatkezelési szabályzat a Bóna W&T s.r.o. számára az alábbi internetes oldalon keresztül átadott adatok kezeléséről rendelkezik : www.bonawinery.sk

2.    Az internetes oldalon keresztül megadott személyes adatok kezelője a Bóna W&T s.r.o.., székhely: Považská u. 18, 940 01 Nové Zámky, Adószám: 2020414671 / EU adószám:  SK2020414671, Telefonszám: + 421 905708083, e-mail: objednavky@bonawinery.sk, a továbbiakban Adatkezelő.

3.    Az internetes oldalon keresztül szolgáltatott személyes adatok kezelése az Európai Parlament és Tanács 2016.04.27-ei,  (EU) 2016/679-es számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletének megfelelően történik,

4.    Az Adatkezelő különös figyelmet fordít azon személyek érdekeinek védelmére, akik a honlapon keresztül adják meg az adataikat, és különösen biztosítja, hogy az általa összegyűjtött adatok a megfelelő technikai és szervezeti intézkedések felhasználásával: a törvénynek megfelelően kerülnek feldolgozásra;  csak előre meghatározott, törvényes célokra kerülnek felhasználásra, és az e célokkal összeegyeztethetetlen további feldolgozás tárgyát nem képezik; ténylegesen helyesek és megfelelnek a feldolgozás céljának;  tárolásuk lehetővé teszi az érintett személy azonosítását, nem haladja meg a feldolgozás célját, és olyan módon kerülnek feldolgozásra, mely garantálja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozással és véletlen adatvesztéssel, megsemmisítéssel vagy károsítással szembeni védelmet.

5.    Figyelembe véve a személyes adatok feldolgozásának természetét, terjedelmét, összefüggéseit és céljait, valamint azon személyek jogait vagy szabadságait, akiknek az adatait különböző valószínűséggel előforduló események és veszély fenyegeti, az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok feldolgozásának biztonságát; különösen tekintettel az olyan technikai intézkedések alkalmazására, amelyek megakadályozzák az illetéktelen személyek által elektronikus úton továbbított személyes adatok megszerzését és módosítását.

II.  A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK CÉLJA, ILLETVE A SZEMÉLYES ADATOK BEFOGADÓI

1.    A weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok az Adatkezelő által a következő célok érdekében kerülnek feldolgozásra:

a)    ajánlattétellel kapcsolatos kérdések megválaszolása

b)    kereskedelmi információ küldése

2.    A weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatokat az Adatkezelő a következő entitások rendelkezésére bocsáthatja:

Futár-, szállítmányozási, fuvarozási és postai szolgáltatásokat nyújtó partnerek. számviteli, jogi és tanácsadói szolgáltatások nyújtóival, amelyek az Adatkezelőt számviteli, jogi vagy tanácsadási támogatással látják el, illetve amelyek az Adatkezelőt olyan informatikai megoldásokkal látják el, amelyek lehetővé teszik az Adatkezelő számára az üzleti tevékenység végzését, beleértve a weboldal és az általa nyújtott szolgáltatások működtetését (különösen a weboldal működtetését biztosító szoftver szolgáltatójára, az e-mail és a tárhely szolgáltatójára, valamint a vállalatirányításra és a technikai segítségnyújtásra szánt szoftverek beszállítójára), feltéve, hogy az Adatkezelő a nevében eljáró kiválasztott szolgáltató részére gyűjtött személyes adatokat csak az adatfeldolgozás meghatározott céljának eléréséhez szükséges esetben  az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően adja át.

III.    AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK ALAPJA ÉS MEGŐRZÉSÜK IDŐTARTAMA

1.    A személyes adatok megadása a honlapon keresztül a felhasználók részéről önkéntes, azonban amennyiben nem adják meg az Kapcsolat űrlapon, a kérdés megválaszolásához szükséges személyes adatokat, akkor nincs lehetőség az ajánlat- vagy információkérés megválaszolására.

2.    Amennyiben a személyes adatok kezelése az ajánlatkérés megválaszolása céljából információkérés történik, úgy az Adatkezelő számára az adatok kezelése szempontjából alapvető feladata, hogy a felhasználó kérésére, melynek adatairól szó van, a szerződéskötés előtt a megfelelő intézkedések mellett kezeljék. (az adatvédelemről szóló rendelet 6. Cikke, (1) bekezdése b. pontja).

Abban az esetben, ha az adatfeldolgozás elektronikus úton történő kereskedelmi információ küldése céljából történik, úgy a személyes adatok feldolgozásához előzetes hozzájárulás szükséges (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bekezdés a pont).

3.    A weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatokat az Adatkezelő a következő időszakban tárolja:

a)    Amennyiben a személyes adatok ajánlatkérés céljából, kerültek feldolgozásra – egyéb szerződésben foglaltak végrehajtásának ideje, szerződés felbontása, megszünése, az ajánlattételhez szükséges időszak.  Ezt követően, az adatok csak annyi ideig tárolhatók, ameddig a szerződésben foglaltak szerint az Adatkezelőnek a szerződésre vonatkozó további követelése lehet a szerződött féllel szemben, illetve a szerződött félnek követelése lehet az Adatfeldolgozóval szemben.
b)     Abban az esetben, ha a személyes adatok feldolgozása kereskedelmi információ elektronikus úton történő továbbítására szolgál – amíg az érintett személy a hozzájárulását vissza nem vonja.

IV.    AZ ADATOKHOZ VALÓ SZABAD HOZZÁFÉRÉS ÉS MÓDOSÍTÁS JOGA, ILLETVE AZ ADATAIKAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZEMÉLYEK TOVÁBBI JOGAI

1.    A weboldal felhasználójának joga van kérni az Adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést (tájékoztatást a feldolgozott adatokról, valamint azok másolatát), helyesbítését (adatmódosítás), eltávolítását, vagy a kezelés korlátozását, jogában áll kifogást emelni a feldolgozással szemben, illetve joga van adatainak átadására egy másik adatkezelőnek.

2.    Annak az online felhasználónak, akinek az adatait az Adatkezelő elektronikus úton küldött  kereskedelmi információ továbbítására, a felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kezeli (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése, 1. Pontja alapján), bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását.

3.    Azon felhasználóknak, akiknek az adatait az Adatkezelő kezeli, bármikor joguk van kifogást emelni , a személyes adataik kezelésével szemben az adatvédelmi szabályozás 6. Cikke (1) bekezdése, e. pontjának (közérdek vagy közfeladatok) vagy f. pontjának (az Adatkezelő jogos érdeke) értelmében. Az Adatkezelőnek ebben az esetben már nem szabad feldolgozni ezeket a személyes adatokat, kivéve, ha olyan valós és megalapozot jogi alapot mutat fel a feldolgozásra, melyek az adott személy jogait és szabadságait érintik, nyomozást vagy védelmet szolgálnak.

V .    PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK JOGA

A következő elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is:

  • objednavky@bonawinery.sk

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatainak feldolgozása sérült az adatvédelmi törvény rendelkezései alapján, vagy más adatvédelemmel kapcsolatos észrevételét jelezné, jogában áll kapcsolatba lépni a felügyeleti szervvel.

VI.    COOKIES ÉS KEZELÉSI ADATOK

1.    A sütik (cookie-k) szöveges fájlok formájában tárolt rövid információk, melyeket a szerver küld és az internetes oldal felhasználójánál kerülnek tárolásra.

2.    Az adatkezelő a Cookie fájlokban tárolt információkat az alábbi módokon használhatja fel az alatt az idő alatt, amíg a felhasználó az oldalon tartózkodik:
a)    a webhelyre bejelentkezett személyek azonosítására, és a bejelentkzezés tényének megállapítására;
b)    bejelentkezési adatok, illetve a Kontakt űrlapon megadott adatok tárolására;
c)    a weboldal tartalmának testreszabására az egyes felhasználók személyes beállításainak megfelelően (pl. szín, betűméret, elrendezés), és a weboldal használatának optimalizálására;
d)    névtelen statisztikák vezetésére a weboldal használatának módjáról;

3.    A piacon elérhető internetes böngészők többsége alapértelmezés szerint elfogadja a cookie-k mentését. Mindenkinek meghatározhatja a Cookie-k használatának feltételeit a saját böngészüjének beállításaiban. Ez azt jelenti, hogy pl. részlegesen csökkenthetik, vagy teljesen le is tilthatják a Cookie-k mentését – ez utóbbi eset azonban hatással lehet a honlap működésére.

4.    A böngésző Cookie-kkal kapcsolatos beállításai jelentős hatással vannak a weboldal használata során használt Cookie-khoz való hozzájárulásra – ez a hozzájárulás kifejezhető a böngésző beállításaival. Ennek hiányába módosítani kell webböngésző beállításait a Cookie-kra vonatkozóan.

5.    Az Adatkezelő a weboldal használatával kapcsolatos adatokat (IP-cím, domain) is feldolgozza, annak érdekében, hogy statisztikákat hozzon létre a weboldal adminisztrációjára vonatkozóan. Ezek az adatok tömegesek, és nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek alapján azonosítani lehet a látogatókat a weboldalon, és azokat az Adatkezelő harmadik felek nem adja át.

VII.    ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.    A weboldal tartalmazhat más weboldalakra vonatkozó hivatkozásokat. Az Adatkezelő azt javasolja, hogy más webhelyek meglátogatása után olvassa el a webhelyek adatvédelmi politikáját. Az Adatkezelő kijelenti, hogy ez az Adatvédelmi Szabályzat kizárólag az alábbi címen elérhető weboldal használatára vonatkozik: www.bonawinery.sk

2.    Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy a feldolgozott személyes adatok védettek legyenek, és különösen védi az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, jogosulatlan személyektől, az alkalmazandó jogszabályok megsértésével történő kezeléstől, változtatásoktól, elvesztéstől, károsítástól vagy megsemmisítéstől.

 

Wine & Spirits Follow us on instagram

Made with love by Qode Interactive

X